Slovakia

University of Žilina - University Science Park
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Projekt MoTiV (Mobility and Time Value) je zameraný na osobné preferencie ľudí, ich správanie a návyky počas cestovania. Cieľom projektu je zber údajov o mobilite a správaní cestujúcich a následné definovanie cestovného času z pohľadu osobných preferencií cestujúcich. Prieskum taktiež umožní cestujúcim hodnotiť poskytované dopravné služby. Zber údajov sa uskutoční v období od januára 2019 do mája 2019 a hlavným výstupom budú komplexné anonymizované dáta vo forme OpenData setu, ktorý bude dostupný pre širokú verejnosť.

Partneri projektu

 

 

Want to participate in the MoTiV project?

Want to participate in the MoTiV project?

Data from people participating in the project will be gathered through the MoTiV smartphone app (to be released in October 2018), which combines features such as a multi-modal journey planner and an activity/mobility diary in an innovative way. Want to be updated with news from us and be notified when the app is available for download? 
Follow us on Twitter @MoTiV_Project or sign up to our Newsletter.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu