Slovakia

University of Žilina

Campaign Managers: 

Marián Gogola (EU-wide DCC) 

Email: marian.gogola@erachair.uniza.sk 

Martin Hudak ( Slovak DCC) 

Email: martin.hudak@erachair.uniza.sk 

University Science Park, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

   

Projekt MoTiV (Mobility and Time Value) je zameraný na osobné preferencie ľudí, ich správanie a návyky počas cestovania. Cieľom projektu je zber údajov o mobilite a správaní cestujúcich a následné definovanie cestovného času z pohľadu osobných preferencií cestujúcich. Prieskum taktiež umožní cestujúcim hodnotiť poskytované dopravné služby. Zber údajov sa uskutoční v období od mája 2019 do septembra 2019 a hlavným výstupom budú komplexné anonymizované dáta vo forme OpenData setu, ktorý bude dostupný pre širokú verejnosť.

Stiahni aplikáciu Woorti, podporíš výskum a môžeš vyhrať zaujímavé ceny.

Ak chceš vedieť viac o používaní aplikácie, pozri si náš manuál.

Partneri projektu

 

Want to participate in the MoTiV project?

Want to participate in the MoTiV project?

Data from people participating in the project will be gathered through the Woorti app, available on Android and iPhone smartphones, which combines features such as a multi-modal journey planner and an activity/mobility diary in an innovative way.

Want to be updated with news from us? 
Follow us on Twitter @MoTiV_Project or sign up to our Newsletter.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia ghadir.pourhashem@uniza.sk 
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu