Obrazac informiranog pristanka

Ovaj obrazac za informirani pristanak objašnjava cilj prikupljanja podataka, obradu Vaših osobnih podataka i definira Vaša prava.

Svrha obrade osobnih podataka

Kako bi se postigao glavni cilj projekta MoTiV, konzorcij će prikupiti relevantne podatke od putnika, a u svrhu proučavanja vrijednosti vremena koje je pojedinac utrošio na prometovanje. Uključit će se materijalna komponenta (ušteda vremena i troškova) i ključni čimbenici koji utječu na donošenje odluka o prometovanju (tj. motivacija, sklonosti i ponašanja vezane uz poimanje osobnog blagostanja).

Vrsta prikupljenih podataka

Podaci koji se prikupljaju uključuju informacije o prometovanju i o aktivnostima, odnosno o ponašanju.

Podaci koje korisnik aplikacije unosi prije prikupljanja podataka, tj. prilikom stvaranja korisničkog profila, su:

 • Socio-demografske informacije;
 • Stavovi i sklonosti prometovanja;
 • Informacija o adresi elektroničke pošte.

Podaci o prometovanju koji se prikupljaju automatski (mogu se ispraviti i potvrditi ručnim unosom korisnika) su:

 • Geografske informacije (npr. lokacija korisnika, praćenje rute);
 • Vrijeme prometovanja i udaljenost;
 • Način prometovanja.

Podaci vezani uz aktivnosti koje korisnik sam unosi su:

 • Svrha prometovanja;
 • Upiti vezano uz planiranje prometovanja;
 • Mjerni podaci o iskustvu prometovanja (npr. raspoloženje, uočena vrijednost utrošenog vremena);
 • Aktivnosti koje se provode za vrijeme prometovanja, uključujući promjene načina putovanja;
 • Zadovoljstvo prometnom uslugom (npr. gradski prijevoz) i infrastrukturom.

Obrada i pohranjivanje vaših podataka

Vaši podaci bit će pohranjeni u šifriranoj bazi podataka pri projektnom partneru INESC ID, koja se nalazi u Portugalu (zemlja članica EU). Samo će istraživački tim projekta MoTiV imati pristup tim podacima. Čak i među projektnim partnerima, pristup će imati samo članovi istraživačkog tima kojima je pristup podacima apsolutno nužan. Svi ostali članovi istraživačkog tima imat će pristup samo pseudonimiziranim podacima (tj. podacima koji neće dopustiti identifikaciju korisnika). Nakon obrade, krajem projekta u travnju 2020. godine, Vaši osobni podaci bit će anonimizirani te će samo podaci koji se ne mogu koristiti za identifikaciju korisnika biti korišteni i objavljeni u skupu otvorenih podataka o prometovanju i/ili ponašanju. Anonimizirani obrađeni podaci mogu nadživjeti trajanje projekta, jer će postati dio skupa otvorenih podataka, raznih publikacija i drugih diseminacijskih aktivnosti.

Vaši podaci neće biti poslani ni prodani trećim stranama. Jedina svrha pohrane Vaših podataka je za istraživanje. Vaši podaci neće biti poslani u zemlje izvan Europske unije (osim u Švicarsku koja je pridružena programu Obzor 2020 te posjeduje i pruža odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, prema propisima Europske komisije).

Vaša prava

Sudjelovanje u prikupljanju podataka uvijek je dobrovoljno. Imate pravo povući svoj pristanak i sudjelovanje u bilo kojem trenutku, bez objašnjenja, u skladu s člankom 6 (1) i člankom 9 (2) GDPR-a, i bez ikakvih posljedica. Sudjelovanje može biti povučeno slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte Upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka iz INESC ID, stavljajući u kopiju nacionalnog upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka (udruga “Sindikat biciklista”). U tom slučaju, Vaši prikupljeni podaci neće biti korišteni u projektu MoTiV te će biti izbrisani, osim ako se složite da se Vaši osobni podaci mogu koristiti u projektu nakon što se temeljito anonimiziraju. Takav postupak opisan je u politici privatnosti službene aplikacije MoTiV projekta - Woorti.

Nadalje, imate pravo pristupa, ispravljanja, brisanja i ograničavanja obrade te pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor, kao što je propisano u člancima 15. -22. GDPR-a. U slučaju da imate potrebu provjeriti kako ostvariti svoja prava u skladu s člankom 57.(e) GDPR-a, to možete učiniti slanjem zahtjeva putem elektroničke pošte Upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka iz INESC ID, stavljajući u kopiju nacionalnog upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka (udruga “Sindikat biciklista”).

Ako imate bilo kakvih pitanja ili biste željeli ukazati na nešto, obratite se upravitelju za etička pitanja i zaštitu podataka u Vašoj zemlji (udruga “Sindikat biciklista”), savjetniku za etička pitanja ili službeniku za zaštitu podataka. Njihovi kontaktni podaci mogu se naći na web stranici MoTiV projekta, u Woorti mobilnoj aplikaciji i u sljedećim poglavljima.

Nadzor

Projekt MoTiV odredio je službenika za zaštitu podataka i neovisnog savjetnika za etička pitanja, odgovornog za ovaj projekt.

Zbog prikupljanja podataka koje se odvija u zemljama članicama EU, svaki partner i Povezana treća stranka, u ovom slučaju Hrvatska (udruga “Sindikat biciklista”), odredili su upravitelja za etička pitanja i zaštitu podataka kako bi osigurali Vaša prava, pratili i rješavali potencijalna etička pitanja. Upravitelj za etička i zaštitu podataka u Vašoj zemlji (udruga “Sindikat biciklista”) će odgovoriti u najkraćem mogućem roku na sva Vaša pitanja o zaštiti podataka i etičkim pitanjima vezanim za projekt MoTiV, na Vašem jeziku.

Informacije za kontakt možete pronaći u pravilima o privatnosti mobilne aplikacije Woorti.

Povreda podataka

U slučaju povrede podataka, postoji procedura za procjenu i rješavanje bilo kojeg sigurnosnog incidenta, uključujući i procjenu rizika takvog incidenta na Vaša prava i slobode. Svi sigurnosni incidenti koji mogu uzrokovati visok rizik za Vaša prava i slobode prijavit će se službeniku za zaštitu podataka. On / ona će poduzeti sve potrebne korake kako bi smanjio negativne posljedice. U najkraćem mogućem roku primit ćete obavijest o prirodi povrede podataka, izgubljenim informacijama i poduzetim radnjama.

Korištenje podataka korisnika

Podaci prikupljeni u okviru ovog istraživanja koristit će se samo za aktivnosti povezane s projektom MoTiV. To uključuje obradu u svrhe istraživanja i diseminacijske aktivnosti (npr. predavanja i prezentacije na radionicama i konferencijama, znanstvene publikacije, tehnička ili politička izvješća). Vaši podaci ni u kojem slučaju neće biti prodani trećim stranama. Skup podataka ni pod kojim uvjetima neće se spajati ili usporediti s drugim skupovima podataka (npr. Facebook, Instagram).

Diseminacija Rezultata

Informacije proizvedene prikupljanjem Vaših podataka koristit će se samo u istraživačke svrhe. Svi objavljeni podaci (uključujući skup otvorenih podataka za daljnje istraživačke aktivnosti, publikacije i druge materijale za diseminaciju) bit će temeljito anonimizirani kako bi se poštovala Vaša privatnost.

Prihvaćanjem ovog obrasca za informirani pristanak, izjavljujem da razumijem uvjete i pravila te da dobrovoljno i slobodno pristajem na sudjelovanje u prikupljanju podataka za projekt MoTiV.

Ove informacije su dalje opisane u pravilima o privatnosti mobilne aplikacije Woorti.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia ghadir.pourhashem@uniza.sk 
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu