Formulari de consentiment informat

Aquest formulari de consentiment informat explica l'objectiu de la recollida de dades i el tractament de les seves dades personals, i defineix els seus drets.

Objecte del tractament de les dades personals

Per tal d'assolir l'objectiu principal del projecte MoTiV, el consorci necessita recopilar dades rellevants dels viatgers per analitzar el valor del temps de viatge per a cada individu, més enllà de la dimensió econòmica (estalvi de temps i diners), tenint en compte els factors clau que afecten les decisions de viatge (és a dir, motivacions, preferències i comportaments relacionats amb el concepte ampli de benestar individual).

Tipus de dades recopilades

Les dades que es recopilaran inclouen dades relacionades amb la mobilitat i dades sobre activitats/comportament.

Dades que requereixen que l'usuari aporti informació al començament de la recollida de dades (és a dir, la creació d'un perfil d'usuari):

 • Informació sociodemogràfica.
 • Actituds i preferències sobre viatges.
 • Informació de contacte mitjançant correu electrònic.

Dades relacionades amb la mobilitat recopilades automàticament (es poden corregir i validar amb aportacions de l'usuari):

 • Informació geogràfica (per exemple: ubicació de l'usuari, seguiment de la ruta).
 • Temps de viatge i distància.
 • Mode de viatge.

Dades relacionades amb l'activitat que requereixen que l'usuari aporti informació:

 • Finalitat del viatge.
 • Consultes del planificador de recorreguts.
 • Indicadors de l'experiència de viatge (per exemple: estat d'ànim, percepció del valor del temps).
 • Activitats desenvolupades durant el desplaçament, incloent-hi els punts de transbordament.
 • Satisfacció de l'usuari amb els serveis de mobilitat i infraestructures.

Processament i emmagatzematge de dades

Les seves dades s'emmagatzemaran a la base de dades encriptada de INESC-ID, soci del projecte, que es troba a Portugal (país membre de la UE). Només tindrà accés a aquestes dades l'equip de recerca de MoTiV. Fins i tot en el cas de socis del projecte, l'accés a les dades es limitarà al personal per al qual l'accés a les dades sigui totalment necessari. La resta de personal només tindrà accés a dades pseudoanonimitzades (i això no permet la identificació dels participants). Després del tractament, al final del projecte l'abril de 2020, les seves dades personals s'anonimitzaran i només es faran servir i es publicaran en un conjunt de dades obertes sobre mobilitat/comportament les dades que no permetin la identificació dels participants. Les dades anonimitzades tractades poden sobreviure al projecte, perquè passaran a formar part d'un conjunt de dades obertes, diverses publicacions i altres activitats de divulgació.

Les seves dades no s'enviaran/vendran a terceres parts. L'única finalitat de l'emmagatzematge de les seves dades és la recerca. Les seves dades no s'enviaran a països de fora de la Unió Europea (excepte en el cas de Suïssa, país associat al projecte mitjançant Horitzó 2020, i que proporciona una protecció de dades adequada d'acord amb la decisió de la Comissió Europea).

Els seus drets

La participació en la recollida de dades és sempre voluntària. D'acord amb els articles 6(1) i 9(2) de l'RGPD, vostè té dret a retirar el seu consentiment i deixar de participar-hi en qualsevol moment sense cap conseqüència. Pot deixar de participar-hi enviant una sol·licitud per correu electrònic adreçada al responsable d'ètica i protecció de dades d'INESC-ID, afegint en còpia el responsable nacional d'ètica i protecció de dades. En aquest cas, les dades recopilades no es faran servir per a MoTiV i s'eliminaran, llevat que vostè estigui d’acord que les seves dades personals es puguin fer servir després de ser degudament anonimitzades. Aquest procediment es descriu a la política de privadesa de l'aplicació MoTiV.

A més a més, vostè té dret a accedir, rectificar, esborrar o restringir el tractament, el dret a la portabilitat i el dret d'objecció, de conformitat amb els articles 15-22 de l'RGPD. A la pràctica, tot això s'aplica mitjançant una sol·licitud per correu electrònic adreçada al responsable d'ètica i protecció de dades d'INESC-ID, afegint en còpia el responsable nacional d'ètica i protecció de dades, perquè l'assessorin, si cal, sobre com pot exercir els seus drets d'acord amb l'article 57(e) de l'RGPD.

Si té cap dubte o vol comunicar un problema, pot posar-se en contacte amb el responsable d'ètica i protecció de dades del seu país, l'assessor d'ètica o el delegat de protecció de dades. Trobarà les seves dades de contacte a la pàgina web de MoTiV, a l'aplicació Woorti i a la secció que apareix més endavant.

Supervisió

El projecte MoTiV ha nomenat un responsable d'ètica i protecció de dades i un assessor d'ètica independent per al projecte.

Com que la recollida de dades es desenvolupa en diversos països europeus, cada soci i tercera part relacionada han nomenat un responsable d'ètica i protecció de dades per garantir els seus drets i per controlar i resoldre qualsevol conflicte ètic que sorgeixi. El responsable d'ètica i protecció de dades del seu país contestarà ràpidament i en la seva llengua totes les consultes que li faci sobre la protecció de dades o l'ètica pel que fa al projecte MoTiV.

Pot trobar la informació de contacte a la política de privadesa de Woorti.

Filtració de dades

En cas d'una filtració de dades, existeix un procediment per avaluar i resoldre qualsevol incident relacionat amb seguretat, incloent-hi l'assessorament sobre els riscos que aquest incident pugui tenir sobre els seus drets i llibertats. Qualsevol incident relacionat amb la seguretat que pugui causar un risc elevat per als seus drets i llibertats es comunicarà al delegat de protecció de dades. Ell o ella farà tots els passos necessaris per minimitzar les conseqüències negatives. Vostè rebrà ràpidament una notificació sobre les característiques de la filtració de dades, la informació perduda i les mesures adoptades.

Ús de les dades dels usuaris

Les dades generades a partir d'aquesta recollida de dades es faran servir exclusivament per a activitats relacionades amb MoTiV. Això inclou el tractament amb finalitats de recerca i activitats de divulgació (per exemple: xerrades i presentacions en tallers/conferències, publicacions científiques, informes tècnics o sobre polítiques). En cap cas es vendran les seves dades a tercers. En cap cas es fusionarà o es farà una referencia creuada del conjunt de dades amb altres conjunts de dades (per exemple: Facebook, Instagram).

Difusió dels resultats

Les dades generades a partir d'aquesta recollida de dades es faran servir exclusivament per a activitats de recerca. Totes les dades publicades (incloent-hi la base de dades obertes per a activitats de recerca posteriors, publicacions o altres materials de difusió) s'anonimitzaran degudament per tal de garantir la seva privacitat.

Mitjançant l'acceptació d'aquest formulari de consentiment informat, declaro que he entès les normes i les condicions i accedeixo, de manera voluntària i lliure, a participar en la recollida de dades de MoTiV.

Aquesta informació es descriu més detalladament a la política de privadesa de Woorti.

MoTiV Project

Project Coordinator: University of Žilina, Slovakia ghadir.pourhashem@uniza.sk 
Comms & Web management: European Cyclists’ Federation ASBL info@motivproject.eu